Opmerkingen

De 'bezitterige' koper na de levering - Enige opmerkingen over bezit en houderschap in het Ontwerp Meijers, mede bezien vanuit de regeling van de koop en het eigendomsvoorbehoud

Auteurs

  • H.H. Runia

Gepubliceerd

2017-01-01

Nummer

Sectie

Opmerkingen