Terug naar artikeldetails De 'bezitterige' koper na de levering - <i>Enige opmerkingen over bezit en houderschap in het Ontwerp Meijers, mede bezien vanuit de regeling van de koop en het eigendomsvoorbehoud</i> Downloaden Download PDF