Artikelen

Het verduisteren van vanzelfsprekendheden

Auteurs

  • Stans van Egmond

Samenvatting

Het verschijnen van de Emancipatiemonitor 2006, de vierde monitor sinds 2000, roept de vraag op hoe de positie van ‘de vrouw’ eraan toe is, en wat er verbeterd kan of moet worden. De meest opvallende conclusie is dat er de laatste jaren in Nederland sprake is van een stagnatie, hoewel de positie van vrouwen vergeleken met de jaren zeventig sterk is veranderd.

Gepubliceerd

2007-09-06

Nummer

Sectie

Artikelen