Artikelen

Hoe politiek is het persoonlijke? Naar een genderneutrale meting voor politieke kennis

Auteurs

  • Marc Hooghe
  • Ellen Quintelier
  • Tim Reeskens

Samenvatting

Uit politicologisch onderzoek blijkt keer op keer dat vrouwen lager scoren inzake politieke kennis dan mannelijke respondenten. Dat vermeende sekseverschil kwam al aan het licht tijdens de eerste grootschalige survey-onderzoeken in de jaren vijftig van de vorige eeuw, en het is sindsdien uitgegroeid tot een constante conclusie in dat soort onderzoek (Delli Carpini & Keeter, 1996; Verba, Burns & Schlozman, 1997). In dit artikel willen we nagaan in hoeverre deze conclusie terecht is: duidt het verschil in de scores van vrouwen en mannen op reële verschillen, of hebben we eerder te maken met een gebrekkige en gendergekleurde meetmethode?

Gepubliceerd

2007-09-06

Nummer

Sectie

Artikelen