Artikelen

Opinie. Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag

Auteurs

  • Margreet de Boer

Samenvatting

De kritiek van de NGO’s op de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland kan worden onderscheiden in enerzijds inhoudelijke kritiek inzake de verwezenlijking van bepaalde rechten (bijvoorbeeld het recht op gelijke beloning, of het recht op gezondheidszorg, ook voor ongedocumenteerde vrouwen) en anderzijds kritiek op de manier waarop de Nederlandse overheid met het verdrag omgaat.

Gepubliceerd

2008-12-04

Nummer

Sectie

Artikelen