Artikelen

De acceleratie van verschillen. De rol van feministisch transnationaal activisme in technocratische globalisering

Auteurs

  • Ingrid M. Hoofd

Samenvatting

Tijdens de ‘Gendering East/West’conferentie, die in juli 2009 georganiseerd was door het centrum voor Vrouwenstudies van de University of York, sneed keynote speaker Deniz Kandiyoti een heikel maar urgent onderwerp aan. Haar aanklacht was gericht tegen de hedendaagse humanistische gendermainstreamingpraktijken in het Oosten, en de manieren waarop deze praktijken vaak betrokken zijn in verschillende onderdrukkende politieke regimes.

Gepubliceerd

2010-02-12

Nummer

Sectie

Artikelen