Artikelen

Implicaties van beleid in Europa op gedwongen huwelijken. Een analyse van cultuur, migratie en gender in het beleid ten aanzien van gedwongen huwelijken

Auteurs

  • Alexia Sabbe

Samenvatting

Het is niet eenvoudig om de omvang van de problematiek van gedwongen huwelijken in te schatten. Net zoals bij huiselijk geweld wordt dit sociale fenomeen beduidend ondergerapporteerd en is de werkelijke omvang van het probleem veel groter dan de officiële cijfers doen vermoeden. Nochtans geeft recent cijfermateriaal uit het Verenigd Koninkrijk aan dat het fenomeen omvangrijk is.

Gepubliceerd

2011-03-22

Nummer

Sectie

Artikelen