Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Auteurs

  • Diverse Auteurs

Samenvatting

Bijbelwetenschappen: 
John Barton - De Bijbel: Het boek, de verhalen, de geschiedenis. 

Kerk- en theologiegeschiedenis: 
Jan Bernard ten Hove - Koren en kaf op de dorsvloer: De kerk in het licht van het laatste oordeel; 
Jonathan D. Beeke - Duplex Regnum Christi: Christ’s Twofold Kingdom in Reformed Theology; 
Baird Tipson - Inward Baptism: The Theological Origins of Evangelicalism; 
Jonathan Warren Pagán - Giles Firmin and the Transatlantic Puritan Tradition: Polity, Piety, and Polemic; 
Alan Argent - The Richard Baxter Treatises: A Catalogue and Guide; 
Richard A. Muller - Grace and Freedom: William Perkins and the Early Modern Reformed Understanding of Free Choice and Divine Grace; 
J. Eglinton - Bavinck: A Critical Biography. 


Dogmatiek: 
Dietrich Bonhoeffer - Schepping en val: Wat Genesis 1-3 ons te zeggen heeft; 
Erik Borgman - Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw; 
Charles Lee Irons - The Righteousness of God: A Lexical Examination of the Covenant-Faithfulness Interpretation; 
G. van Zanden - Bij het begin beginnen: Het bijbels-theologisch project van Frans Breukelman. 

Praktische theologie: 
Patrick Nullens, Onze Vader: Hoop voor Gods wereld. 

Wijsbegeerte: 
Geert Jan Blanken - Kierkegaard in gewone taal: Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven.

Gepubliceerd

2021-03-01

Nummer

Sectie

Boekbesprekingen