Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
  • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
  • Het ingezonden bestand is in OpenOffice, Microsoft Word of RTF document bestandsformaat.
  • Waar beschikbaar zijn URLs voor de referenties toegevoegd
  • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.

Richtlijnen voor auteurs

Theologia Reformata is een zogeheten “blind peer reviewed” tijdschrift. Dat houdt in dat ter publicatie toegezonden bijdragen anoniem op hun geschiktheid beoordeeld worden door twee leden van de redactie of van de Advisory Board. Gelieve bij inzending van een artikel ter publicatie één versie mee te sturen met auteursgegevens, en één versie waaruit juist niet afgeleid kan worden wie de auteur is (denk ook aan eventuele verwijzingen naar eigen werk in voetnoten). Deze tweede versie wordt dan doorgestuurd naar de beoordelaars, wier vakgebied doorgaans samenvalt met of minstens verwant is aan dat van de thematiek van het artikel. De redactie streeft er naar op redelijke termijn uitsluitsel te kunnen geven aan de inzenders, maar in veel gevallen dienen ter vergadering knopen te worden doorgehakt. De redactie vergadert doorgaans in januari, april/mei en september. Artikelen ter publicatie (max. 7000 woorden) zijn te allen tijde hartelijk welkom bij de redactiesecretaris, dr. R.P. de Graaf (rdgraaf@che.nl).

Boeken ter recensie zenden aan:
Prof.dr. H. van den Belt, Nijverheidsweg 33, 3931 CW Woudenberg
Tel. 033 2000121, e-mail: h.vdbelt@filternet.nl

 

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen