Focus. De Heidelberger forever young?

T.T.J. Pleizier

Samenvatting


N.a.v. M.C. Batenburg e.a. (red.), Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 736 p., € 65, (ISBN 9789023928416).

Volledige tekst: PDF