Artikelen

De enunciatie in de film, een nieuwe filmsemiotiek

Auteurs

  • Emile Poppe

Trefwoorden:

Enunciatie

Samenvatting

Men verwijt de semiotiek en de structurele analyse vaak dat zij zich te zeer hebben gericht op de tekst (de énoncé) en zich te weinig hebben bekommerd om de enunciatie. In de jaren zeventig en tachtig vindt er echter een kentering plaats en wordt de enunciatieproblematiek centraal gesteld....

Gepubliceerd

1992-09-01