Over dit tijdschrift

Focus en missie

'Versus' was internationaal ingebed in een hecht netwerk van tijdschriften ('Iris,' 'Screen') en universiteiten (École des Hautes Etudes, met Christian Metz; Paris III, Sorbonne Nouvelle, met Roger Odin; Screen en Birkbeck met Laura Mulvey). Dit netwerk kreeg concreet gestalte in docentuitwisselingen, lezingen, Entretiens, artikelen en symposia; een groot deel van dit materiaal is vertaald, ingeleid en gepubliceerd in Versus. Tussen de Groningse universiteit en de hier genoemde universiteiten, vakgroepen, besturen en personen bestaan tot op de dag van vandaag zeer goede banden. Hieruit is zowel de schenking van de Historische Filmcollectie aan de Universiteit van Groningen voortgekomen alsook het initiatief tot het maken van een nieuwe boekenreeks die sleutelteksten uit het archief opnieuw zal uitgeven. De uitgaven worden mogelijk gemaakt door de Stichting Gratama, die hiervoor een WETEX-subsidie toekende aan het filmarchief.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

Geschiedenis van het tijdschrift

Versus verscheen van 1982-1992.