Artikelen

Omtrent 25 jaar semiotiek van de film

Auteurs

  • Emile Poppe

Samenvatting

Nemen we 1966 als uitgangspunt, dan bestaat de semiotiek 25 jaar. Een merkwaardige gedachte als men weet dat Ferdinand de Saussure zijn ideeën over een semiologisch tekensysteem, tussen 1907 en 1911 ontwikkelde, dat de Cours de linguistique générale in 1916 verscheen en de Collected Papers van Charles Peirce in 1931. Vele ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige semiotiek; desgewenst kan men terug redeneren tot de Stoïci.

Gepubliceerd

1992-04-01