Artikelen

Het verleden en heden van de filmtheorie. Interview met Christian Metz

Auteurs

  • Paul Verstraten

Samenvatting

Een interview, spreekt dat 'voor zichzelf? ' Volgens ons niet, en wel om drie redenen. Allereerst zou een artikel, om gedrukt te kunnen worden, van een bepaald belang moeten getuigen. Dat oordeel laten we verder aan de lezer van Versus over. Ten tweede: de deelnemers spreken voor zichzelf en met elkaar. Dat wil zeggen: vanuit hun eigen positie en de context waarin ze elkaar kennen. Het bepalen van de positie van Christian Metz hebben we proberen 'in te bouwen' in de vragen ( zijn plaats in de geschiedenis, zijn linguistische achtergrond, enz.); ook heeft hij zelf, in zijn antwoorden, zijn positie proberen aan tegeven (in zijn visie op de 'geschiedenis', de 'wetenschap', de filmtheorie, de enunciatieproblematiek).

Gepubliceerd

1986-09-01