Artikelen

Lusten, listen en lasten van het Liefdesverhaal; Genremijmeringen

  • Paul Verstraten

Samenvatting

Mijn keuze om melodrama en screwballcomedy samen te voegen berust op de wil om ze allebei te beschouwen als onderdelen en strategie├źn van een grotere tekst, het Hollywood- Liefdesverhaal. Daarbij zal het gaan om de vraag wat zo'n pertinentie van analyse (het Hollywood- Liefdesverhaal) verheldert; de analyse als poging, middel tot verheldering (en geen doel op zich). De verheldering poogt tevens een antwoord te geven op de vraag of de ellips ook 'buiten' de begin- en eindgrenzen van de enkele tekst, het enkele filmverhaal kan vallen....
Gepubliceerd
1985-04-01