Artikelen

Inleiding in de strukturele analyse van het verhaal

  • Roland Barthes
Trefwoorden: Verhaalanalyse

Samenvatting

Talloos zijn de verhalen in de wereld. Allereerst bestaat er een fenomenale verscheidenheid van genres, die zelf verspreid zijn over verschillende substanties, alsof de mens elke materie geschikt vindt om er zijn verhalen aan toe te vertrouwen: het verhaal kan worden gedragen door de geartikuleerde, geschreven of gesproken taal, door het statiese of bewegende beeld, door het gebaar en door de geordende vermenging van al deze substanties; het is aanwezig in de mythe, de legende, de fabel, het sprookje, de novelle, het epos, de geschiedenis, de tragedie, het drama, de komedie, de pantomime, het schilderij (men denke aan de Heilige Ursula van Carpaccio), het gebrandschilderde raam, de film, de strip, de gemengde berichten, de gesprekken ......
Gepubliceerd
1984-04-01