Artikelen

Redaktioneel

Auteurs

  • Versus Redaktie

Samenvatting

De klassieke Hollywood-film staat ook in dit nummer weer centraal. Deze fascinatie voor Hollywood heeft niet enkel te maken met nostalgie. Zij gaat deels ook terug op het feit dat de Hollywood-droomfabriek gedurende meer dan een halve eeuw de filmindustrie, de filmesthetiek, de filmideologie heeft gevormd en bepaald. En alleen al om die redenen is het belangrijk dat we ons met dat verschijnsel bezighouden ...

Gepubliceerd

1983-07-01