Artikelen

Demand Managers bezig zichzelf uit te vinden. Wat is een demand manager eigenlijk?

Auteurs

  • Hans Kuné

Samenvatting

Al vanaf de eerste dagen dat er over de vorming van een Centrum voor Informatie Technologie aan de RUG gepraat werd, is er ook over demand managers gepraat.
Over de nieuwe functie van demand manager en interview met Dries Gankema, demand manager voor de faculteiten Rechten, Letteren, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en voor het Bureau van de Universiteit

Nummer

Sectie

Artikelen