Over dit tijdschrift

Focus en missie

Pictogram 
Pictogram is het informatiebulletin waarin u op de hoogte gehouden wordt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan de RUG. 
Pictogram is een gezamenlijke uitgave van de Universiteitsbibliotheek en het CIT, centrum voor informatie- en communicatietechnologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarom vindt u in dit blad ook informatie over de diensten en de activiteiten van deze instellingen. 

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.