Over dit tijdschrift

Focus en missie

Historisch Tijdschrift Groniek is een uitgave van Stichting Groniek en verschijnt viermaal per jaar. De redactie wordt gevormd door studenten geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. De redactie nodigt auteurs uit tot het schrijven van artikelen over een door de redactie bepaald thema. In het supplement worden artikelen en boekbesprekingen gepubliceerd die buiten het thema vallen. De redactie van het tijdschrift wil een bijdrage leveren aan 'het debat zonder einde': de geschiedschrijving. Het is bestemd voor een breed historisch geinteresseerd publiek. Groniek nodigt een ieder uit tot publiceren. Richtlijnen voor auteurs en adverteerders zijn op aanvraag beschikbaar bij de redactie.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.