Vol 12

(XII)

Jaargang 1995

Inhoudsopgave

Ten geleide
 
PDF
De Franse code civil (1804) en de cahiers de doléances. Naar een nieuw beeld van het privaatrechtelijke codificatiestreven in Frankrijk aan de vooravond van de revolutie
P.A.J. van den Berg
PDF
1-21
Codificatie in Byzantium? Enige opmerkingen over de betekenis van de Novellen van keizer Leo de Wijze
Th.E. van Bochove
PDF
22-37
Codificatie in Constantinopel? Enige opmerkingen over de wetgevingstechniek van Theodosius II en Justinianus I
J.H.A. Lokin
PDF
38-53
Enige mededelingen over de 'interpolatieneigingen' van een der Digestencompilatoren
F. Brandsma
PDF
54-69
Enige opmerkingen over de academierechtspraak te Groningen. Een geval van niet-exclusieve gelding van het stellige recht
F.A.J. van der Ven
PDF
70-115
Uit de geschiedenis van het handelsrecht II. Over vermogenden, minvermogenden en onvermogenden
W.J. Zwalve
PDF
116-129
Inhoudsopgave
 
PDF