Artikelen

De exceptio non adimpleti contractus en de condictio indebiti. Betaalt degene die een opschortingsrecht had kunnen inroepen, maar dat niet doet, onverschuldigd als de tegenprestatie uitblijft?

Auteurs

  • F. Brandsma

Gepubliceerd

2010-01-01

Nummer

Sectie

Artikelen