Over dit tijdschrift

Focus en missie

'Cultuur in de Spiegel' is een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkleing . Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds, de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs

Open Access beleid

Dit materiaal is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

Bijgedragen door

VSBfonds

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap

Rijksuniversiteit Groningen

Deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs