Cultuur in een Spiegel

Cultuur in de Spiegel is een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds, de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Huidig nummer

Cultuur in de Spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs