Paginakop

Digitaal Archief 1985-2004 (jaargangen 1-20)

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid: onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies), opiniërende artikelen, onderzoeksnotities (korte artikelen met de uitkomsten van recent verricht onderzoek), columns en boekbesprekingen.

Voor 2005 – nu: www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl

Huidig nummer

Vol 1, Nr 1 (1985)

Artikelen
PDF
Een Nederlands-Belgisch forum over arbeidsvraagstukken
Hoof,J. J. van
2-3
PDF
Arbeidsverhoudingen in Nederland en België. Een oefening in differentiële sociologie
Mok,A. L.
4-17
PDF
Vakbondsgroei en vakbondsmacht in West-Europa
Visser,J.
18-38
PDF
EAJ: Arbeidsprojecten voor werkloze jongeren. Een voorbeeld van de relaties tussen beleid en onderzoek
Dijkhuis-Potgieser,Hennie l. E
39-50
PDF
Prominenten en volgers. Recht, macht en invloed van ondernemingsraden op de besluitvorming
Teulings,A. W. M.
51-64
PDF
Buiten spel. Werknemers en de integratie van wetenschap en technologie in de samenleving
Besselaar,Peter van den, Leydesdorff,Loet
65-78
PDF
Een nieuwe maatschappelijke tweedeling? Over de leefsituatie van werklozen
Becker,J. W., Vink,R.
79-88
Boekbesprekingen
PDF
Boeken
89-93
Algemeen
PDF
Inhoudsopgave
1
PDF
Summaries
94-95
PDF
Advertentie