Over dit tijdschrift

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

Geschiedenis van het tijdschrift

Het Lutje (kleine) psychiatrisch-juridisch gezelschap is opgericht in 1955. De voordrachten op onze bijeenkomsten raken diverse thema's op de grens tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg. Deze voordrachten worden samen met andere columns en artikelen uitgegeven in onze periodieke publicatie "Ontmoetingen".

Het Groningse Lutje PJG werd opgericht als een soort "neven-gezelschap" van het  "grote"  PJG in Amsterdam

Het doel van de gespreksgroep, die pas enige tijd later de - door Anna C. Bleeker bedachte - naam Lutje kreeg, was dat psychiaters, juristen, psychologen en reclasseringswerkers elkaar beter zouden leren kennen en elkaars vak beter zouden leren begrijpen. Op deze wijze zou een beter functioneren en een betere samenwerking bereikt kunnen worden.