Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds".

GRONINGER OPMERKINGEN EN MEDEDELINGEN online tijdschrift omslag

 


Vol 32: (XXXII)

Jaargang 2015, ISBN: 978-90-76892-30-6

Inhoudsopgave

Ten geleide
 
PDF
Verkrijgende verjaring, terugwerkende kracht en bekrachtiging
J.E. Jansen
PDF
1-28
De strijd om de schatten van de Krim
F.A.J. van der Ven
PDF
29-44
Het Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (1861) en de Nederlandse beoefening van het handelsrecht in de tweede helft van de 19e eeuw
C.J.H. Jansen
PDF
45-58
De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Van aristocratisch tot democratisch bolwerk tegen de waan van de dag
P.E.M.S. Sassen
PDF
59-92
Dans la tradition d'Harménopoulos… Some notes on the tradition of Harmenopoulos' Hexabiblos in the Netherlands
D. Penna
PDF
93-110
Inhoudsopgave
 
PDF