Weening, J.

  • Us Wurk Vol. 61 No. 1-2 (2012) - Articles
    Het verschil tussen de lange en korte hoge vocalen in het Fries en de invloed hiervan op de realisering van de Nederlandse hoge vocalen door Friestaligen
    Abstract  PDF