Vikør, Lars S., Universitetet i Oslo

  • Tijdschrift voor Skandinavistiek Vol 28 Nr 1 (2007) - Artikelen
    Book Review - Annika Johansson: Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv undersökning.Acta Universitatis Stockholmiensis – Stockholm Studies in Scandinavian Philology, New Series 40. Stockholm: Stockholms Universitet 2006. ISBN 13: 9789185445240.
    Samenvatting  PDF