Artikelen

Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke

Auteurs

  • Christian Janss
  • Gitte Mose

Trefwoorden:

R.M. Rilke, J.P. Jacobsen, G. Brandes, Det moderne gjennombruddet, modernisme, feminisme, kristendom, ateisme

Samenvatting

Det hevdes ofte at modernismen startet i Norden. Sikkert er det i alle fall at et stort antall europeiske forfattere resiperte Det moderne gjennombruddets litteratur. For R.M. Rilke (1875-1926) var det J. P. Jacobsen (1847-1885) som ble særlig viktig; han ble en kultforfatter og et eksotisk opphav til en ny måte å se og skrive på – ikke bare for Rilke. Imidlertid er J. P. Jacobsen en problematisk skikkelse i denne sammenhengen: Han var, ved siden av å være en fantastisk stilist og lydhør språkmagiker, en anerkjent naturforsker, ateist, og den som oversatte Darwins skrifter til dansk. Men han ville heller ikke uten videre være en av Det moderne Gjennembruds Mænd, som Brandes skulle kalle sine portretter av samtidens moderne forfattere i 1883. I tysk resepsjon er det særlig stilisten Jacobsen, og i mindre grad darwinisten og Gjennombruddets forfatter som trer frem. Konferansebidraget dreide seg om to av de viktigste livsområdene moderniteten forsøker å resituere – kvinnens og troens plass. De behandles hos begge forfattere, som hver på sin måte tenker om disse sentrale temaene i fremtidskategorier.

Gepubliceerd

2018-07-26