Artikelen

Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

Auteurs

  • Kristina Malmio

Trefwoorden:

Monika Fagerholm, minority literature, Finland-Swedish literature, space and place, transnational literature, late modernity, entre-deux, cultural transfer

Samenvatting

I min artikel utgår jag från Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan (2004) samt mottagandet av dess översättning, The American Girl i O, the Oprah Magazine 2010. Genom att granska de olika rum och platser romanen befattar sig med och i vilka romanen och dess översättning rör sig, beskriver jag den finlandssvenska litteraturens fält och villkor och ställer frågor om eventuella förändringar av minoritetslitteraturens rum och plats under de senaste årtionden. Ett av de begrepp jag laborerar med är entre-deux som Eric Prieto (2013) använder för att diskutera litteraturens relation till platser som ligger utanför de etablerade rummen, såsom förorter, ”icke-platser” eller gränstrakter. Prieto menar att entre-deux är av speciell betydelse i den nuvarande senmoderna tidsåldern, präglad av ökad mobilitet, utveckling av teknologi och global kapitalism samt att det är i dessa platser som nya former av rumslighet och identitet skapas. Fagerholms roman inte bara förändrar på den finlandssvenska romanens traditionella mitt-emellan-position (mellan Sverige och Finland) utan också förnyar den finlandssvenska romanens ”trånga rum”. Den amerikanska flickan signalerar tydligt om sin vilja att åka ut i världen. Romanens sätt att gestalta platser tar avstånd från det nationella rummet samt minoritetslitteraturens identitetsupprätthållande uppgift. Den bygger på en ständig rörelse mellan här och där, nära och fjärran, Finland och USA. Samtidigt visar mottagandet av romanen i USA hur geografi, plats och dikotomin centrum-periferi sammanstrålar för att upprätthålla en kulturens geopolitik: Fagerholms i grunden transnationella verk ”returneras” till sin geografiska och nationella kontext.

Gepubliceerd

2018-07-26