Artikelen

Strindberg i Nederländerna år 2012

Auteurs

  • Lily Kruiger

Trefwoorden:

Strindberg i Nederländerna år 2012, empirisk receptionsforskning, kulturförmedling

Samenvatting

År 2012 var det för ett hundra år sedan att Strindberg dog, men han lever i fortfarende kvar i Sverige. Hur står det till med Strindbergs kvarlevande utanför Sveriges landsgränser? Som nederländare – och engagerad student i svensk litteratur – tycker jag att det är intressant att undersöka Strindbergs reception i landet där jag är uppfostrad och bor i. Frågan är om Strindberg lever kvar i Nederländerna år 2012, och om han gör det så undrade jag hur han gör det. Detta har fått mig att formulera följande fråga: Vad är synen på Strindberg i Nederländerna år 2012?