Artikelen

Den Mediala Bilden av Strindberg i Danmark och Storbritannien

Auteurs

  • Ida Jonsson

Trefwoorden:

August Strindberg, kulturförmedling, kanonisering, reception, kritisk diskursanalys

Samenvatting

I ett försök att ta reda på hur bilden av Strindberg skapas i, och skiljer sig mellan, andra länders kultursfärer har jag studerat hur Strindberg diskuteras i media i två till Sverige närliggande länder, Danmark och Storbritannien, genom en kritisk diskursanalys av texter som publicerades i danska och brittiska dagstidningar under 2012. De frågor jag främst har ställt till texterna handlar om hur Strindberg diskuteras: i vilka texttyper, i relation till vad, hur positioneras han (som svensk? som europé?), diskuteras hans liv eller verk eller både och?