Artikelen

Sättet att börja stycken – om Strindbergs pjäsöppningar

Auteurs

  • Egil Törnqvist

Samenvatting

Gepubliceerd

2009-01-01

Nummer

Sectie

Artikelen