Terug naar artikeldetails Book Review - Birgit S. Nielsen: Karin Michaëlis. En europæisk humanist. København: Museum Tusculanums Forlag, 2002. 135 sider [Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 338]. ISBN 87-7289-758-9. Downloaden Download PDF