Terug naar artikeldetails Om s-passivens relasjoner til modalitet, aspekt og kasus Downloaden Download PDF