Terug naar artikeldetails Dansk realisme mellem “Denstore krig”og den kolde krig. - Arbejdshypoteser til realisme-begrebet, til dansk mellem- og efterkrigs-realisme og til litteratursociologisk metode. Downloaden Download PDF