Informatie voor auteurs

Auteurs die een artikel willen aanbieden ter publicatie kunnen contact opnemen met de redactie.

Authors that wish to publish an article may contact the editorial board.