Informatie voor auteurs

Auteurs die een artikel willen aanbieden ter publicatie kunnen contact opnemen met de redactie.

Authors who wish to publish in Subseciva Groningana may contact the editorial board.