Articles

Prediking ten tyde van die COVID-19-pandemie: ʼn Gegronde teoretiese verkenning

Authors

  • Marileen Steyn
  • Cas Wepener
  • Hennie Pieterse

DOI:

https://doi.org/10.21827/ijh.2020.39504

Abstract

Sedert die uitbreek van die COVID-19-pandemie in Suid-Afrika, het die gevolglike inperking van kerke gevra om oor die formaat en inhoud van prediking te herbesin. Die vraag het ontstaan hoe prediking in tye soos hierdie lyk en kan lyk en spesifiek die inhoud van preke die week vóór en ná die staat van inperking. Hierdie artikel ondersoek die inhoud van preke wat in hierdie tydperk in Suid-Afrika gelewer is deur middel van gegronde teorie, ten einde die kerntemas in die prediking te midde van die COVID-19-pandemie en grendeltyd te identifiseer en vandaar ’n homiletiese praxisteorie vir prediking in tye soos hierdie daar te stel. Die naby-ver spanning wat in die wisselwerking tussen die beleefde realiteit van die hoorders en die realiteit wat verkondig word, na vore kom, word ondersoek. Geloofsgewoontes en geloofsonderkeid word ondersoek as kernkonsepte wat hierdie spanning kan vashou en wat hoorders kan help om die dun ruimtes wat deur liminale tye soos hierdie geskep word, te navigeer.

Author Biographies

Marileen Steyn

Rev. Marileen Steyn, born 1992, Ph.D. Student at and Research Assistant for the Department of Practical Theology and Missiology at the Stellenbosch University.

Cas Wepener

Prof. Cas Wepener, born 1972, Professor in the Department of Practical Theology and Missiology at the Stellenbosch University.

Hennie Pieterse

Prof. Hennie J.C. Pieterse, born 1936, Research Fellow at the Department of Practical Theology
and Missiology at the Stellenbosch University.

Published

2020-10-01

Issue

Section

Articles