Artikelen

Inhoudsopgave

Auteurs

  • Redactie Historia Agriculturae

Samenvatting

Auteur: Meindert Schroor

ISBN 978-90-367-7133-7

link naar volledige proefschrift

Deze historische studie vanuit een geografische invalshoek omvat een uitgebreid onderzoek en reconstructie aan de hand van seriële bronnen (DTB-boeken, burgerboeken) naar de ontwikkeling van het inwonertal van de stad Groningen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw, met andere woorden, ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een en ander gebeurt aan de hand van een reconstructie van het aantal huwelijken, geboorten en de sterfte. Daarnaast is dit boek het verslag van een uitgebreid onderzoek naar het verloop van de migratie naar de stad Groningen, met de nadruk op de herkomst van de migranten. In het verlengde daarvan is tevens onderzoek gedaan naar de beroepenstructuur van Groningen aan de hand van belastingkohieren, burgerboeken en gilderollen en wordt een beeld geschetst van de samenhang tussen bepaalde beroepscategorieën en herkomstgebieden. Tenslotte geeft deze studie een analyse van de financiële huishouding van het stadsbestuur en de wijze waarop daarin de centrale positie van deze meest dominante provinciehoofdstad van Nederland, maar ook de economische ontwikkeling van Stad en Ommelanden haar weerspiegeling vindt.

Gepubliceerd

2015-04-20