Auteursdetails

Hemel, W.H. van

  • Vol 27: (XXVII) - Artikelen
    Beschikking door een deelgenoot over zijn aandeel in een goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort: enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 28 november 2008 (NJ 2009, 145)
    Details  PDF
  • Vol 11: (XI) - Artikelen
    Begripsomschrijving van een aandeel in een gemeenschappelijk goed
    Details  PDF