Auteursdetails

Wedzinga, W.

  • Vol 5: (V) - Artikelen
    Openlijke geweldpleging, groepsgeweld en oproer: een onderzoek naar de reikwijdte van art. 141 Sr
    Details  PDF