Auteursdetails

Jong, Th.F. de

  • Vol 22: (XXII) - Artikelen
    Enkele opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio
    Details  PDF