Terug naar artikeldetails Gelijk of verschillend? Motieven, ervaringen en toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs / Quinta Kools Downloaden Download PDF