Terug naar artikeldetails Er staat wat op het spel in de prediking. Het spel en de prediker als homo ludens in Bohrens Homiletik Downloaden Download PDF