Paginakop logo Jaarboek voor liturgie-onderzoek

In 1984 werden de onregelmatig verschijnende Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voortgezet in de vorm van een jaarboek dat samen met het Liturgisch Instituut (later Instituut voor Rituele en Liturgische Studies) van de Universiteit van Tilburg werd uitgegeven. Sinds 2014 is dat instituut gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. In de loop der jaren heeft het jaarboek zich gevestigd als hét publicatieorgaan voor Nederlandse onderzoekers uit de volle breedte van de liturgiewetenschap en de ritual studies.