Vol 46

Rurale metropool. Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795)


Omslag

Auteur: Meindert Schroor

ISBN 978-90-367-7133-7