Cultuur in de Spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs; Barend van Heusden, Groningen 2010

Barend van Heusden

Samenvatting


In deze publicatie worden de achtergrond en theoretische uitgangspunten van het onderzoek geschetst. In een extra bijlage staat een korte samenvatting van het kader en is de matrix van Cultuur in de Spiegel afgebeeld.

Wij hopen dat dit boekje een goed inzicht geeft in onze benadering, en dat het – door inhoud en vormgeving – zal bijdragen aan de discussie over Cultuur in de Spiegel.


Volledige tekst: PDF